MODUL 1

POZNÁNÍ

Otevíráme prostor poznání tvé vlastní vnitřní moudrosti skrze prožitek. 

Moudrost je ukrytá v každém z nás, je součástí našich těl. 

Našim úkolem je navrátit se k ní skrze vlastní praxi poznání.

Fyzioterapie

Fyzioterapie nabízí pohled na lidské tělo v jeho celistvosti a blíže využívá pohyb jako prostředek poznání i způsobu, jak docílit celkové pohody a zdraví.

Vnímá lidské tělo jako provázaný komplex, kdy v jeho jádru je neustálý pohyb, který pomáhá celkové rovnováze.

Bere v potaz jedinečnost každého i s ohledem na aktuální stav, bolesti či nemoci.

TĚLO JAKO NÁSTROJ
KVALITNÍHO ŽIVOTA

Akášické záznamy

Přinášejí nám informace, které nevidíme, neslyšíme či přecházíme. Přinášejí praktičnost a jemnohmotnou energii pro změnu vibrace, vyladění a ukotvení aktuálně podstatného.

Dávají celému kurzu a všem jeho částem energetickou jedinečnost a otevírají nové možnosti pro nás všechny, kdo jsou součástí.

NADHLED A AKTIVACE
ZAMĚŘENÁ NA PODSTNÉ

Human design

Komplexní systém poskytující pohled na naše energetické nastavení. Přináší nám mapu našeho vlastního experimentu, který nás vede k naší vnitřní opravdovosti, lehkosti a tvořivosti.

Inspiruje nás ke zkoumání, co nám patří a co je naučené či převzaté. Co je naše přirozenost a čeho se můžeme vzdát, abychom byly zase o kousek blíže své vnitřní pravdě. Poskytuje nám pohled na to jak nejlépe interagujeme s okolním světem.

NÁVRAT K SOBĚ
KE SVÉ VNITŘNÍ PRAVDĚ

Video pozvánka

Přehrát video

Co vás čeká v modulu 1

Human design

Poskytuje pevné základy pro zkoumání vlastní energetické unikátnosti. Zpřístupňuje nám komunikační kanál s naší vnitřní moudrostí. Přináší informace praktické, do praxe použitelné. 

Vede nás do vašeho vlastního experimentu skrze pohyb a pozorování v každodenním životě. Vede nás od čistě mentálního procesu uvědomování do navrácení se k moudrosti vlastního těla.

Prožitek:

 • sada energetických cest za vašimi centry, autoritou  a další

Trocha teorie:

 • centra a jejich témata
 • motory
 • centra tlaku
 • proces uvědomování na 3 úrovních
 • stabilita skrze definici
 • moudrost skrze otevřenost
 • podmíněnosti a jejich vnik

Poznání díky pohybu

Pohyb je skvělým nástrojem poznání vnitřní moudrosti těla. Při pohybu mysl ustupuje a otevírá se úžasná rovina, ve které hovoří tělo.

Pohyb a jeho různá forma zde vede k poznání a odhalení vnitřní pravdy. 

Typy pohybu, s kterými se v kurzu setkáte:

 • Dynamické a pomalé cvičení
 • Silové cvičení
 • Rovnovážný pohyb
 • Relaxace a regeneračně laděný pohyb
 • Poznání fungování páteře
 • Dobrodružné pohybové cesty za zapomenutými místy / uzly v těle (pánevní dno, střed těla, krk a hlava)

Poznání své moudrosti

V obecní části najdete možné cesty za vnitřní moudrostí a také se seznámíte s častými projevy těla a jak s nimi pracovat. 

V této části postupně probereme:

 • Přirozenou regeneraci
 • Únavu
 • Stresory
 • Bolesti, zranění a operace
 • A mnoho dalších témat

Kurz je pro vás, pakliže

Jste přehlceni.

Vás nebaví poslouchat, co funguje druhým, ale chcete vědět, co funguje vám.

Jste žíznivý pro prožitku ve vlastním těle.

Nedokážete poznat, co říká jejich vnitřní hlas.

Se necháváte utlačit okolím – i těmi nejbližšími.

Se chcete naučit dát prostor druhým v jejich cestě (profese ve službách).

Chcete přejít od mentálního procesu rozhodování k rozhodování skrze tělo a jeho vnitřní moudrost. 

Jste připraveni otevřít novou kapitolu svého života v souladu se sebou. 

Chcete se seznámit se svým tělem na nové úrovni pochopení, které se propíše do všech vrstev vašeho života. Nová kvalita spolupráce se svým vnitřním světem. Poznání a pochopení svých potřeb. Kvalitnější interakce s vnějším světem. Proměna tvorby vašeho života. 

Discovery call

Zaujal vás kurz a máte k němu otázky?  Rády vám je zodpovíme. 

Každé pondělí od 13:00 – 17:30 jsme k dispozici na 30 minutový poznávací Discovery call. Stačí si rezervovat konkrétní čas na našem calendly.

Kurz a jeho varianty

ZÁKLADNÍ varianta

* přístup do rozsáhlé členské sekce,
která vás provede teorií i praxí

* podporu pohybové praxe v podobě videí,
 audio nahrávek i pdf materiálů

*  osobní balíček Human designe připravený
skrze vaše Akášické záznamy
– audio nahrávka přinášející pohled
na vaše energetické nastavení
 – info pro kvalitní zacílení vašeho poznání
– pdf materiál interakce s vnějším světem

varianta S PODPOROU 

* vše ze základní verze

* navíc emailovou podporu kdykoliv od pondělí do pátku

* 3 online konzultace v délce 90minut
dle vašich aktuálních potřeb

s
Veronikou = zlepšení vašeho života a zdraví

s Janou = v případě proměny či prohloubení
seznámení se svým Human designem

Ochutnej Moudrost svého těla už dnes

Pro zájemce jsme připravily ochutnávku základních stavebních kamenů Moudrosti těla zcela zdarma. 
V 50 minutách věnovaných jen a jen sobě na vás čeká energetická cesta do vnitřního světa
a prožitku vnitřního klidu a harmonie. V tomto vyrovnaném rozpoložení se rovnou vydáme za celostním pohybem.
Nechte se unést moudrostí svého těla ještě dnes. 

Náhled do členské sekce

Kurzem provází

odbornice na human design, akášické záznamy a energetické souvislosti

celostní fyzioterapeutka a odbornice na akášické záznamy